Commissioning Engineer във Великобритания

Commissioning Engineer във Великобритания


Отговорности:

• Познава добре техническата документация и изисквания за инсталация на съответното телекомуникационно оборудване;
• Проверява и приема инсталацията на комуникационно оборудване съобразно установените стандарти и изисквания на клиентите;
• Интегрира и тества инсталираното оборудване;
• Работи с измервателна апаратура;
• Работи на височина.

Изисквания:

• Инженерно образование;
• Добро владеене на английски език;
• Шофьорска книжка е задължителна;
• Добри комуникативни и организационни умения;
• Работа в екип;
• Добра компютърна грамотност;
• Опит в областта на мобилните комуникации ще се счита за предимство;
• Опит с монтаж и въвеждане в експлоатация на базови станции и РРЛ ще се счита за предимство;
• Възможност за чести пътувания в страната и чужбина;
• Сертификати свързани с инсталация на комуникационно оборудване ще се счита за предимство.


Фирмата предлага:

• Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти;
• Възможност за професионално развитие;
• Допълнителни социални придобивки.

Ако бъдете назначен на тази позиция ще трябва да се ръководите от приетите правила и политики за сигурност, съгласно Системата за управление на сигурността на информацията внедрена в Телелинк ЕАД ISO 27001:2005, както и Системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

Location: Великобритания
Business Unit: Tелелинк ЕАД
Schedule: Пълно работно време
Posted: 10.03.2017
Ref: NI06/10.03.17

Назад