Монтажник на телекомуникационно оборудване България

Монтажник на телекомуникационно оборудване България

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
• Познаване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Изисквания:

• Опит в монтаж на телекомуникационно оборудване на Huawei, Ericsson, NSN или др., ще се счита за предимство;
• Възможност за често и продължително пътуване в/извън страната.
• Техническо образование;
• Познания по електротехника;
• Добро владеене на английски език;
• Шофьорска книжка – категория В.

Компанията предлага:

• Обучение и възможност повишаване на квалификацията;
• Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти;
• Възможност за професионално развитие;
• Допълнителни социални придобивки.

Ако бъдете назначен на тази позиция ще трябва да се ръководите от приетите правила и политики за сигурност, съгласно Системата за управление на сигурността на информацията внедрена в Телелинк ЕАД ISO 27001:2005, както и Системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI05/10.03.17

Назад