Телелинк България трансформира дейността си в четири нови дружества

Телелинк България трансформира дейността си в четири нови дружества
27 ноември 2017

От края на ноември бизнесът на Телелинк в България ще бъде организиран в четири самостоятелни компании:


•    Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ще се развива като компания, ангажирана възможно най-дълбоко в бизнес процесите и предизвикателствата на клиентите си в областта на ИТ инфраструктура, информационна сигурност, дигитална трансформация, големи данни и управление на услуги под ръководството на Иван Житиянов, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
•    Телелинк Инфра Сървисис ЕАД ще предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктурата, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение и управление под ръководството на Цветан Мутафчиев, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
•    Телелинк Сити Сървисис ЕАД ще развива и продава решения за умни градове под ръководството на Мирослав Кацаров, който ще заеме позицията изпълнителен директор;
•    Телелинк Лабс ще бъде още едно ново звено, което под ръкводството на Мариян Карадимитров ще развива Research, Development and Education дейност с акцент върху 5G мрежи и тяхното приложение.


Всички гореизброени компании ще бъдат част от ново холдингово дружество с име Телелинк България, изпълнителен директор Йордан Попов и председател на борда на директорите Любомир Минчев. Трансформирането на компанията и обособяването на четирите нови дружества цели да фокусира отделните й дейности, тяхното управление и развитие в отговор на бизнес нуждите и темповете на индустрията.  „Живеем в дигитален свят. Той се променя всяка секунда, променя и самите нас, като хора и като компании. Дори цели индустрии се трансформират в отговор на новите нужди, които бизнес средата налага. Телелинк е част от тези процеси и тенденции, дори ми се иска да е фактор, който ги задава. Ето защо беше взето решение за трансформация на компанията, която ще влезе в сила от края на ноември“, коментира Любомир Минчев основател и главен изпълнителен директор на Телелинк.


Иван Житиянов  до момента е директор „Системна интеграция“ в Телелинк. Воден от огромното желание и страст по отношение на технологиите и тяхното приложение в ежедневието, той е силно въвлечен в голяма част от оперативните дейности на компанията. Вече над 10 години ръководи екип, който в момента наброява повече от 130 човека, с отдаденост и ентусиазъм. Този опит допринася за сериозната му техническа експертиза, бизнес познания и разбиране за пазара.


Цветан Мутафчиев има 20 годишен опит в областта на ИКТ. Отговарял е за проектиране и изграждане на индустриални системи за сигурност. Развивал е успешна търговска дейност във водещи компании в сектора. Част от екипа на Телелинк е от 11 години – първоначално като търговски директор, а от 2010 година – като изпълнителен директор на Телелинк ЕАД.


Мирослав Кацаров работи в Телелинк от създаването на компанията. Участва в създаването и ръководи няколко от бизнес направленията в и извън България. Основната му страст е стартирането на нови дейности, изграждане на екипи, откриване на талант и подпомагане на развитието на мениджъри.


Мариян Карадимитров има над 20 години опит в ИКТ сектора и вече 15 години е част от екипа на Телелинк. Започва кариерата си като мрежови проектант и е заемал различни позиции в Телелинк, включващи управление на проекти, мениджър на поддръжката, мениджър международно бизнес развитие, мениджър на телеком екипа в Системна интеграция. Има богат опит с мащабни български и международни проекти в телекомуникациите и е притежател на първия в България CCIE Service Provider сертификат.


Йордан Попов изпълнява корпоративната роля на главен финансов директор на групата Телелинк и член на съвета на директорите от 2006 година. Има натрупан значителен опит в областта на корпоративното управление и развитие на редица мениджърски позиции във и извън групата на Телелинк.


Любомир Минчев е изпълнителен директор на групата „Телелинк Холдингс Би Ви” от 2001 година. Основател е на компанията „Телелинк” в България и е председател на Съвета на директорите. От 1998 до 2000 година работи последователно като старши анализатор и главен изпълнителен директор в „Глобал Секюритис България”. От 1997 до 1998 година е инвестиционен мениджър в „Глобал Файненс” в София. В периода 1995-1997 година работи като асистент в катедрата по финанси в университета Съфолк Юниверсити Бостън, Масачузетс в САЩ.
 

Назад