Телелинк - основен партньор на международната конференция "София - град на знанието"

Телелинк - основен партньор на международната конференция "София - град на знанието"
28 септември 2017

Като компания, сред чиито основни приоритети е дигиталната трансформация, Телелинк подккрепи международната конференция в София, под патронажа на Столична община, организирана от клъстер „София – град на знанието“ и Investor Media Group.

 

Целта на събитието бе да обедини гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията около идеята за необходимостта от дигитализация и ефективно използване на технологиите в градската среда и да покаже готови решения за използване на ресурсите по най-добрия възможен начин в полза на гражданите.

 

Любомир Минчев, Главен изпълнителен директор на Телелинк Груп, откри основния панел на конференцията, като представи ролята на дигиталното гражданство за поддържане на конкурентоспособността на града. Според представения от него анализ, за да се възползват максимално от възможностите, които предоставят цифровите технологии и глобалната мрежа, е необходимо потребителите да имат подходяща информационна грамотност и е-умения. Той посочи, че според източници, 58 % от българите са свързани онлайн. При все това две трети от гражданите нямат основни цифрови умения, както и че много нисък процент от гражданите използват интернет за взаимодействие с публичните институции.

 

В презентацията си той очерта колко важно е да има здрава връзка между държавните институции, научния свят и бизнеса за постигане на стабилен икономически ръст. Фокус бе поставен и върху факта, че разполагаме с огромни обеми от данни, а реално не извличаме необходимата информация от тях ефективно, за да можем да я използваме, и да инвестираме в икономиката ни.  Ползите от цифровизацията бяха изключително ясно представени - както тези за държавата (основен двигател за растежа на БВП, положителен нетен ефект за създаването на нови работни места), през тези за правителството, компаниите и не на последно място - гражданите: по-силна конкуренция, достъп до нови продукти и услуги, по-добри възможности за намиране на работа и значително по-улеснен достъп до публични услуги.

 

 

 

Вижте видеото, създадено за събитието:

 

 

 

 

Назад