Ръководител екип/ Технически ръководител/

Ръководител екип/ Технически ръководител/

Телелинк Великобритания търси Ръководители на строителни екипи с опит в изграждането на оптични мрежи

 

 

Отговорности и изисквания:

 

Организационни умения;

Опит в ръководеното на екипи;

Опит в изграждането на оптични мрежи;

Работа с техническа документация;

Организиране и следене на СМР дейностите;

Носи отговорност за поверената техника и материали;

Изготвяне на различни отчети и приемо-предавателни протоколи към клиента;

Взимане на участие в СМР дейности;

Отговорен за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Опит в слайсване и измерване на оптични влакна ще се счита за предимство;

Шофьорска книжка кат. В;

Шофьорска книжка кат. С ще се счита за премиство;

Добро ниво на познания по английски език;

Лоялност и дискретност.

 

 

Ние предлагаме:

 

Трудов договор с Телелинк UK;

От 20 000 GBP до 23 000 GBP годишно брутно възнаграждение;

Платен годишен отпуск 25 дни;

Работа в югоизточна Великобритания;

Осигурен транспорт до Великобритания;

Oбучения за повишаване на квалификацията;

Осигурено безплатно настаняване от страна на Работодателя;

Съдействие от страна на компанията за всички регистрации в местни институции.

Location: UK
Business Unit: Telelink UK
Schedule: Full-time
Posted: 04.07.2017
 

Назад