Tехнически ръководител проекти (медни мрежи)

Tехнически ръководител проекти (медни мрежи)

Отговорности:

• Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествен контрол;
• Участва в изграждането и поддържането на медни кабелни и оптични мрежи;
• Четене и разбиране на канални чертежи;
• Работа с кабелна арматура ( MDF репартитори, разпределителни шкафове, крайни разпределителни устройства, муфи, Т – муфи и др.);
• Работа с различни видове медни, съобщителни и оптични кабели;
• Извършване на контролни обходи /измерва, прозвънява и индентифицира/ на канални мрежи и кабелни трасета;
• Работа с техническа документация на кабелни мрежи;
• Отчитане статуса на проектите.

Изисквания:

• Опит в сферата на телекомуникациите за пълния цикъл на изграждане на една мрежа (от идеен проект до предаване в експлоатация и гаранционно обслужване);
• Опит в проекти, свързани с изграждане и поддръжка на медни кабелни мрежи;
• Опит с с изграждане и поддръжка на оптични мрежи ще се счита за предимство;
• Опит в изграждането на Цифрови/Аналогови централи;
• Добри познания в кабелни системи и преносни среди;
• Опит в полагането на специализирани кабели в: канална мрежа, вътрешно сградни инсталации;
• Умения за работа с ръчни и електрически инструменти;
• Отлична компютърна грамотност;
• Познаване на процедурите за тестване и измерване параметрите на кабелната мрежа;
• Организираност, внимание към детайла, постоянство при преследване на поставените цели, съобразителност, гъвкавост;
• Умение за работа под напрежение и при зададени кратки срокове.

Фирмата предлага:

• Предизвикателна и динамична работа във висококвалифициран екип от професионалисти;
• Възможност за професионално развитие;
• Допълнителни социални придобивки.

Ако бъдете назначен на тази позиция ще трябва да се ръководите от приетите правила и политики за сигурност, съгласно Системата за управление на сигурността на информацията внедрена в Телелинк ЕАД ISO 27001:2005, както и Системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

 

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI014/06.03.2017

Назад